Tipkaartjes Zelfredzaamheid

Mogelijk gemaakt door
Gezond & Zeker

16.054.683 Weergaven op YouTube

Tipkaartjes Zelfredzaamheid

Tijdens de Coronacrisis konden zorgverleners minder vaak cliënten bezoeken en ondersteunen bij dagelijkse handelingen die fysiek contact vergen zoals wassen en douchen, aankleden, toiletgang en aan- en uittrekken van steunkousen. De druk op cliënten en mantelzorgers nam daardoor snel toe en dat zorgde voor veiligheids- en andere risico’s.

Door Laurens zijn, samen met LOCOmotion en VKI met financiering van RVO, allerlei materialen ontwikkeld om cliënten door middel van ondersteuning op afstand (internet, beeldbellen, filmpjes) meer in staat te stellen dit zelfstandig te doen, al dan niet met hulp van mantelzorg. We verzamelden tips, handige hulpmiddelen, slimme volgorde voor handelingen, etc. en hebben die omgezet in informatie voor cliënten.

Heel handig zijn bijvoorbeeld de Tipkaartjes over ‘Zelfstandig aan- en uitkleden’, ‘Zelfstandig wassen en douchen’, ‘Zelfstandig steunkousen aan- en uittrekken’ en ‘Zelfstandig toiletbezoek’. De informatie was handig tijdens corona, maar ook na corona blijft zelfredzaamheid natuurlijk extreem belangrijk. En de Tipkaartjes kunnen je daarbij helpen.

Deze website is ontwikkeld door Gezond & Zeker en LOCOmotion, in opdracht van de regionale werkgeversorganisaties verenigd in RegioPlus.