TilThermometer in Litouwen: vind het laaghangend fruit.

Mogelijk gemaakt door
Gezond & Zeker

16.944.431 Weergaven op YouTube

TilThermometer in Litouwen: vind het laaghangend fruit.

In het kader van eUlift hebben drie Belgische studenten ergotherapie (Hogeschool Vives, Brugge) en zes Litouwse studenten ergotherapie en verpleegkunde (LSMU, Kaunas) een week geëxperimenteerd met de TilThermometer. De TilThermometer is een online tool om voor een zorgafdeling (of locatie) te toetsen of de zorgverleners niet fysiek worden overbelast. 

Samen met hun begeleiders Aline Ollevier (Vives), Sigitas Mingaila (LSMU) en Nico Knibbe (LOCOmotion) hebben de studenten de online TilThermometer ingevuld voor de afdeling neurologie van een academisch ziekenhuis (Kaunas Klinikos) en een voorziening voor ouderenzorg in Garliava. In overleg met de zorgverleners hebben ze de Mobiliteitsklassen (MK5) van de cliënten bepaald en vastgesteld in hoeverre er hulpmiddelen werden gebruikt. Denk aan tilliften, glijzeilen, in hoogte verstelbare brancards etc. Het invullen van de TilThermometer duurde per afdeling ongeveer een half uur.

Dan blijkt dat op de afdeling neurologie 11 van de in totaal 21 patiënten Mobiliteitsklasse (MK5) C, D of E heeft. Iedereen die een in hoogte verstelbaar bed nodig heeft, heeft dat ook. Dat geldt niet voor glijzeilen, tilliften en in hoogte verstelbare douchestoelen. De afdeling beschikt over een passieve lift en een paar glijzeilen, maar gebruiken deze weinig tot niet.

In de voorziening voor ouderenzorg heeft 70% Mobiliteitsklasse (MK5) C, D of E. Een groot deel (34) van de in totaal 80 cliënten heeft Mobiliteitsklasse E, een klein aantal (3) Mobiliteitsklasse A. Een ‘zware’ voorziening dus.

De resultaten van de beide locaties zijn besproken met de betreffende directies. Besloten is te kiezen voor korte termijn aanpak (‘laaghangend fruit’), gecombineerd met een lange termijn aanpak. Zowel voor de afdeling neurologie als voor de voorziening voor ouderenzorg is het intensiveren van het gebruik van glijzeilen laaghangend fruit. Het gaat immers niet om grote investeringen en het aantal cliënten (en zorgverleners!) dat er baat bij heeft is relatief groot. Voor de langere termijn is de inzet van tilliften geadviseerd, zowel de staliften als de passieve liften.  

Om het gebruik van de glijzeilen een boost te geven hebben de studenten op de beide locaties de zorgverleners getraind in de transfers die als relevant uit de analyses met de TilThermometer naar voren kwamen. Het ging dan met name om de transfers in bed: omhoog, zijwaarts en het kantelen.

De ervaringen met deze pressure cooking aanpak zijn ronduit positief. De TilThermometer en de daaronder liggende MK5 bleken, uiteraard vertaald in het Litouws, zonder al veel expertise over ergonomie en fysieke belasting eenvoudig te gebruiken en tot relevante inzichten te kunnen leiden. Het gaat immers om een vrij minimale inzet (30 min), waar een advies met korte en lange termijndoelen uitrolt en op basis waarvan een training naar laaghangend fruit effectief gegeven kan worden.

Toch is er op beide locaties nog veel te doen, maar doordat de problematiek aan de hand van de TilThermometer in hapklare brokken werd opgeknipt, was het mogelijk prioriteiten te stellen (bijvoorbeeld op basis van budget) en keuzes te maken voor de korte en de lange termijn. Het zou goed zijn de TilThermometer over een half jaar nog eens in te vullen.

Deze website is ontwikkeld door Gezond & Zeker en LOCOmotion, in opdracht van de regionale werkgeversorganisaties verenigd in RegioPlus.