Online RisicoRadar!

Mogelijk gemaakt door
Gezond & Zeker

15.124.684 Weergaven op YouTube

Online RisicoRadar!

Goed nieuws. Na de twee online BeleidsSpiegels (fysieke belasting en psychosociale arbeidsbeleidsbelasting) en de online TilThermometer  is nu ook een online RisicoRadar. Met de RisicoRadar (tot voor kort ook wel bekend als de RugRadar) breng je fysieke overbelasting in kaart bij medewerkers met niet-cliëntgebonden taken. Denk aan baliemedewerkers, de technische dienst, restaurantmedewerkers of laboranten. Net zoals bij de TilThermometer toetst de RisicoRadar aan de hand van de landelijk door sociale partners en de overheid afgesproken Praktijkrichtlijnen Fysieke Belasting, of er sprake is van overbelasting.  

Als je een onderzoek wilt starten, bijvoorbeeld bij de medewerkers van het intern transport, dan maak je eerst een account aan. Vervolgens stuur je alle medewerkers van die groep een e-mail. Daar zit een link in naar een vragenlijst. Als de medewerkers de vragenlijst hebben ingevuld krijg jij de resultaten te zien in een grafiek en een tabel. In een oogopslag zie je of er sprake is van fysieke overbelasting en bij welke werkzaamheden dat plaatsvindt. Daarna kan je gaan prioriteren en oplossingen bedenken. Meten is tenslotte weten.

Deze online RisicoRadar is ontwikkeld met financiering van de Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg (StAG), de Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) en Sofokles (Sociaal Fonds voor de Kennissector).

Deze website is ontwikkeld door Gezond & Zeker en LOCOmotion, in opdracht van de regionale werkgeversorganisaties verenigd in RegioPlus.