Onderzoek ZelfredzaamheidsRadar revalidatieafdeling

Mogelijk gemaakt door
Gezond & Zeker

16.071.107 Weergaven op YouTube

Onderzoek ZelfredzaamheidsRadar revalidatieafdeling

Verpleegkundige Anouk van Luijk, werkzaam op de geriatrische revalidatie afdeling van WVO zorg in Vlissingen, deed onderzoek naar de mogelijke toegevoerde waarde van de ZelfredzaamheidsRadar. Op zich is er op die afdeling al veel aandacht voor activering en zelfredzaamheid. Het ultieme doel van de revalidatie is immers dat de cliënt op een verantwoorde manier weer naar huis kan gaan. Toch concludeerde Anouk op basis van een vragenlijstonderzoek en interviews dat de inzet van de ZelfredzaamheidsRadar een aanvullend positief effect kan hebben op de revalidatie: ‘Door gebruik te maken van de ZelfredzaamheidsRadar krijgen wij een beter beeld van wat de cliënt zelf kan en waar iemand hulp bij nodig heeft. De knelpunten worden in een vroeg stadium gesignaleerd, zodat we daar direct actie op kunnen ondernemen’.

Als de ZelfredzaamheidsRadar is ingevuld wordt er samen met de cliënt gekeken wat er verbeterd kan worden, bijvoorbeeld door het gebruik van hulpmiddelen of technologie. Bijkomend voordeel is dat de therapeuten binnen het behandelteam van WVO zorg op die manier al in een vroeg stadium kunnen meedenken.

Door het onderzoek van Anouk zijn de collega’s van de revalidatie afdeling enthousiast geraakt en wordt er een pilot op de afdeling gestart. De ZelfredzaamheidsRadar zal bij opname, halverwege en na de revalidatie met de cliënt worden ingevuld en geëvalueerd. Als het een succes wordt, zou de ZelfredzaamheidsRadar dan ook breder in gezet kunnen worden? Anouk denkt van wel: ‘Ik ben van mening dat de ZelfredzaamheidsRadar op iedere verpleegafdeling waardevol kan zijn, op deze manier laten we het stukje regie bij onze cliënten en zetten we de zelfredzaamheid centraal’.

Deze website is ontwikkeld door Gezond & Zeker en LOCOmotion, in opdracht van de regionale werkgeversorganisaties verenigd in RegioPlus.