Onderzoek: ervaringen met de ZelfredzaamheidsRadar

Mogelijk gemaakt door
Gezond & Zeker

16.814.060 Weergaven op YouTube

Onderzoek: ervaringen met de ZelfredzaamheidsRadar

Het kan je bijna niet ontgaan zijn: de ZelfredzaamheidsRadar is vernieuwd. Als jij, of je client, wil werken aan een van 15 domeinen, dan kun je nu doorklikken naar tips en tricks. Vaak ga je dan naar de website van Scouters. Zij hebben als community van mensen met een beperking, enorm veel adviezen en hulpmiddelen verzameld en op hun website gezet.

Een andere ontwikkeling is dat zorgverleners die werken met de ZelfredzaamheidsRadar getraind worden in het voeren van het positieve gesprek. Daarin staan de wensen van de cliënt centraal: wat wil hij blijven kunnen of weer gaan doen? Waar wil hij aan werken?

"Ik ben niet diegene die iets aandraagt, dat doet de cliënt zelf. Dat ervaar ik als geweldig. Als je de juiste vragen stelt komen mensen zelf met oplossingen. Als mensen er zelf mee komen zijn ze trots en zullen ze in het vervolg eerder geneigd zijn zelf te zoeken naar oplossingen voor hun problemen."

Het Van Kleef Instituut vroeg vijf zorgverleners hun ervaring. Dan blijkt dat het in gesprek gaan over zelfredzaamheid aan de hand van de ZelfredzaamheidsRadar, kan bijdragen aan persoonsgerichte zorg en de eigen regie van cliënten kan vergroten. Benieuwd naar dit onderzoek? Download het hier.

Deze website is ontwikkeld door Gezond & Zeker en LOCOmotion, in opdracht van de regionale werkgeversorganisaties verenigd in RegioPlus.