Hoe doen ze het bij Fokus?

Mogelijk gemaakt door
Gezond & Zeker

16.870.858 Weergaven op YouTube

Hoe doen ze het bij Fokus?

In de serie ‘Hoe doen ze het bij ….?’ aandacht voor Fokus. Fokus is een landelijke organisatie met 98 zogenoemde Fokusprojecten, met per project circa 12 tot 20 aangepaste woningen. Daar wonen en leven cliënten met een fysieke beperking zelfstandig. De cliënten huren de woning van de woningcorporatie en Fokus levert assistentie bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL). Dat wordt 24/7 op afroep van de client gedaan, op aanwijzing van en in het tempo van de cliënt. De eigen regie is leidend. Fokus laat zich - met uitzondering van de zorg voor goede en veilige arbeidsomstandigheden en -verhoudingen - niet in met de leefwijze, privacy en keuzen van de cliënt. 

Omdat veel cliënten fysiek belastende zorg nodig hebben is er bij Fokus veel aandacht voor de ergonomie. Aangezien medewerkers van Fokus die de assistentie verlenen (ADL-assistenten) veelal geen zorgachtergrond hebben, worden ze intern opgeleid door de Fokusacademie. Voor wat betreft fysieke belasting wordt dat door de coaches ‘veilig en fysiek gezond werken' (TWG) gedaan. Hierbij wordt gebruik gemaakt van diverse Free Learning modules. Onder andere de module ‘Basis veilig en fysiek gezond werken.’, waar Fokus aan heeft meegeschreven. Naast het online leren wordt er ook praktisch geoefend aan het bed en met de tillift.

Binnen het jaar worden nieuwe ADL-assistenten getoetst door de coach, waarbij gekeken wordt of men veilig en verantwoord aan het bed kan werken en met de passieve tillift om kan gaan. Dat toetsen wordt gedaan aan de hand van de 10 basisprincipes van Fokus:

  1. Goede basishouding
  2. Recht voor het werk en dichtbij
  3. Werkhoogte afgestemd op de handeling
  4. Waar mogelijk en volledig kracht uit benen
  5. Veilig voor client
  6. Comfortabel voor client
  7. Goede afstemming met client
  8. Rustig bewegen
  9. Juiste techniek
  10. Juist gebruik van hulpmiddelen

Ook bij Fokus zijn de Praktijkrichtlijnen Fysieke Belasting het uitgangspunt om de fysieke belasting op de werkvloer te beperken. Aan de hand van deze Praktijkrichtlijnen wordt per project de TilThermometer ingevuld. Daar komen acties uit, die in samenwerking met de cliënt opgepakt worden.   

Per project zijn er ADL-assistenten die als extra taak hebben de fysieke belasting op de werkvloer te verminderen, zij hebben de teamtaak transfer (TWG). De teamtaak transfer krijgt desgewenst ondersteuning van de coach TWG bij complexe vraagstukken.

Jaarlijks krijgen alle medewerkers op de werkvloer een opfristraining door de coach TWG, waarbij er aandacht is voor onder andere de Praktijkrichtlijnen, de RijRegels en het gebruik van de tillift. De opfristraining wordt op het project zelf gegeven en kan daarom op maat worden gemaakt.

Het ultieme doel is om fysieke klachten te voorkomen zodat de ADL-assistenten gezond oud worden, met plezier kunnen werken en dat de Fokus bewoners kunnen rekenen op een gezond team. Meer informatie over Fokus is te vinden op www.fokus.nl

[ deze post is geschreven Cicilia Nieuwenhuizen, Boukje Nederlof - Flach en Kirsten Bekema (Coaches veilig en fysiek gezond werken bij Fokus) ] 

Deze website is ontwikkeld door Gezond & Zeker en LOCOmotion, in opdracht van de regionale werkgeversorganisaties verenigd in RegioPlus.