Hoe doen ze het bij Beweging3.0?

Mogelijk gemaakt door
Gezond & Zeker

17.047.868 Weergaven op YouTube

Hoe doen ze het bij Beweging3.0?

Gelukkig zijn er bijna geen zorgorganisaties meer die geen specifiek beleid hebben om klachten aan de rug, nek, schouders etc. te voorkomen. Toch kiest iedereen zo zijn eigen weg. Beweging 3.0 met 12 locaties voor langdurige en tijdelijke zorg en zo’n 20 wijkteams in Amersfoort en omgeving, werkt bijvoorbeeld aan hand van, wat zij noemen, de ‘Big Five’. Dat betekent allereerst dat ze zorgverlener op de eerste plaats zetten. Dat betekent niet dat het welzijn van de cliënt en bewoners automatisch op nummer 2 staat, maar wel dat veiligheid en gezondheid voor gaat.

De tweede van de Big Five zijn de MK5 mobiliteitsklassen. Die zijn gekoppeld aan de Praktijkrichtlijnen Fysieke Belasting zodat je snel, maar globaal, weet aan welke hulpmiddelen je moet denken. Omdat het volgens Beweging3.0 belangrijk is dat die hulpmiddelen goed worden gebruikt, wordt er intern op allerlei manieren verwezen naar de GoedGebruik films. Dan is het ook makkelijker om uniform te werken.

Want dat is de derde van de Big Five: houd je aan gemaakte afspraken over hoe de cliënt/bewoner wordt verplaatst en hoe de ADL precies plaatsvindt.

Soms kan het werk beter of slimmer. Daar gaat #4 van de Big Five over. Voer het gesprek in het team wat anders kan, zodat je als zorgverleners gezond en met plezier blijft werken. Voor advies kan men terecht bij de adviseur Arbo en Gezond Werken of bij de trainers fysieke belasting. Deze twee professionals geven de jaarlijks verplichte training fysieke belasting aan de zorgverleners. Daarnaast leiden ze aandachtsvelders (ErgoCoaches) fysieke belasting op, die hun collega’s op de locaties ondersteunen bij het toepassen van de kennis in de praktijk. Om de leerbehoeftes van de zorgverlener in kaart te brengen wordt eerst de Leerstand ingezet. Dat is een online vragenlijst die precies aangeeft wat je zou moeten leren en wat je al weet of kunt. iedere zorgverlener krijgt dan een individueel leeradvies. 

De vijfde en laatste boodschap van de Big Five gaat over wat je moet doen als je toch klachten hebt: blijf er niet mee rondlopen, bespreek het met je leidinggevende en onderzoek wat er nodig is. Een pijntje hoort er niet bij!

De Big Five is een communicatie middel bij het preventiebeleid fysieke belasting dat begin 2022 binnen Beweging 3.0 is ingevoerd. Dit beleid is mede geschreven met inzichten uit de TilThermometer en de Beleidsspiegel. Deze instrumenten gebruikt Beweging 3.0 om de aanpak tegen fysieke overbelasting verder te monitoren.

De komende tijd richt Beweging 3.0 zich op het zichtbaar maken van de MK5 mobiliteitsklassen in de zorgdossiers en in een vernieuwde Arbocheck om op die manier steeds concreter en effectiever handen en voeten te geven aan de Big Five. 

Heb je vragen voor Beweging 3.0? Neem contact op met Bas van der Doelen, adviseur Arbo & Gezond Werken ( bas.vanderdoelen@beweging3.nl  / 06 4327 7030).

Bekijk de PDF

Deze website is ontwikkeld door Gezond & Zeker en LOCOmotion, in opdracht van de regionale werkgeversorganisaties verenigd in RegioPlus.