Free Learning ZelfredzaamheidsRadar serieus geactualiseerd.

Mogelijk gemaakt door
Gezond & Zeker

16.814.060 Weergaven op YouTube

Free Learning ZelfredzaamheidsRadar serieus geactualiseerd.

Je hebt vast al wel gezien dat als je nu op een van de 15 domeinen van de ZelfredzaamheidsRadar klikt, je slimme tips krijgt waarmee je hopelijk je zelfredzaamheid, of die van je client, kunt verbeteren.

Dat betekent ook dat de Free Learning over de ZelfredzaamheidsRadar behoorlijk moest worden aangepast.  Samen met zorgorganisatie Laurens en het Van Kleef Instituut (VKI) heeft LOCOmotion (met financiering van ZonMw en RVO) die aanpassingen door kunnen voeren.

Het meest in het oog lopende verschil is dat we nu in de communicatie met de client over de domeinen, uitgaan van de principes die komen uit de Positieve Gezondheid:  het positieve gesprek. Dat betekent dat je in het gesprek met de cliënt uitgaat van de behoefte van de cliënt. En niet van bijvoorbeeld de therapeut, familie, arts of wie dan ook. Wat is betekenisvol voor de cliënt? Waar wordt de cliënt blij van? Op die manier krijgt de cliënt de regie, ook als de cliënt minder goed scoort op een domein en je naar oplossingen gaat zoeken.

Dat hoeft overigens niet te betekenen dat de gezondheid van de cliënt verbetert. Hoewel dat wel fijn zou zijn, maar daar ligt niet de focus. En ook hoeft het niet te betekenen dat de cliënt in actie komt, bijvoorbeeld om de eigen score op een domein te verbeteren. Het kan immers heel goed zijn dat de cliënt tevreden is met een bepaalde score, het enorm moeilijk is om de score te verhogen of dat de cliënt liever zijn of haar energie stopt in het verbeteren van een ander domein.

Doe hier de serieus aangepaste Free Learning module ZelfredzaamheidsRadar en haal je certificaat (gratis) of een V&VN accreditatiepunt (4 €).

 

Deze website is ontwikkeld door Gezond & Zeker en LOCOmotion, in opdracht van de regionale werkgeversorganisaties verenigd in RegioPlus.