Filmpje zelfredzaamheid bij aan- en uitkleden

Mogelijk gemaakt door
Gezond & Zeker

16.071.107 Weergaven op YouTube

Filmpje zelfredzaamheid bij aan- en uitkleden

In eerste instantie is dit filmpje gemaakt om tijdens corona zo onafhankelijk mogelijk te zijn van zorg, maar ook na corona blijft zelfredzaamheid uiteraard een belangrijke prioriteit.

Tijdens de coronacrisis konden zorgverleners immers minder vaak cliënten bezoeken en ondersteunen bij dagelijkse handelingen die fysiek contact vergen zoals wassen en douchen, aankleden, toiletgang en aan- en uittrekken van steunkousen. De druk op cliënten en mantelzorgers nam daardoor snel toe en dat zorgde voor veiligheids- en andere risico’s. Cliënten kregen immers niet voor niets zorg.

Daarom is er materiaal ontwikkeld om cliënten door middel van ondersteuning op afstand (internet, beeldbellen, filmpjes) meer in staat te stellen dit (nog!) zelfstandiger te doen, al dan niet met hulp van mantelzorg.

Zo zie je hier een filmpje waarin Anita (verpleegkundige en ergocoach bij Careyn) en Onno (verpleegkundige en innovatiecoach bij Laurens) allerlei praktische tips geven om zo zelfredzaam mogelijk te zijn bij het aan- en uitkleden.

Deze film is gratis beschikbaar en werd ontwikkeld door zorgorganisatie Laurens, samen met LOCOmotion en het Van Kleef Instituut met financiering van RVO.

Deze website is ontwikkeld door Gezond & Zeker en LOCOmotion, in opdracht van de regionale werkgeversorganisaties verenigd in RegioPlus.