Casestudy: zelfredzaamheid meten met de ZelfredzaamheidsRadar

Mogelijk gemaakt door
Gezond & Zeker

16.870.858 Weergaven op YouTube

Casestudy: zelfredzaamheid meten met de ZelfredzaamheidsRadar

Carlijn Bonants deed in het kader van haar Premaster Klinische Gezondheidswetenschappen (UMC Utrecht) een casestudie naar het effect van het inzetten van het gedachtegoed ‘Positieve Gezondheid’ (PG) bij het bevorderen van de zelfredzaamheid van een thuiszorg cliënt. Om de zelfredzaamheid voor en na de interventie te scoren gebruikte ze de ZelfredzaamheidsRadar.

Eerst heeft Bonants samen met de cliënt de ZelfredzaamheidsRadar ingevuld. Daarna heeft ze een verdiepend gesprek gevoerd aan de hand van het spinnenweb van de Positieve Gezondheid. Waar minder hoog gescoord wordt in het spinnenweb, is aan de zorgvrager gevraagd waar zij graag hoger zou willen scoren en wat ze nodig heeft om dat te verwezenlijken. Afgesproken is onder andere een wandbeugel te plaatsen, de rompbalans te gaan oefenen en op bezoek te gaan bij een zorgboerderij.

Drie weken later is de effectmeting gedaan, weer met de ZelfredzaamheidsRadar. Dan blijkt, dat als de scores van alle 15 domeinen van de ZelfredzaamheidsRadar worden opgeteld, de cliënt hoger en dus zelfredzamer scoort. Het domein ‘Dagelijkse activiteiten’ blijkt het meest verbeterd te zijn (twee punten), maar ook de domeinen ‘mobiliteit’, ‘aan- en uitkleden’, ‘veiligheid’, ‘communicatie’, ‘contact met anderen’ en ‘recreatie en spel’ zijn allemaal met één scorepunt verbeterd ten opzichte van de nulmeting.

Meer weten? Download hier de casestudie De invloed van de gesprekstool van Positieve Gezondheid op zelfredzaamheid in de thuiszorg' van Carlijn Bonants.

Deze website is ontwikkeld door Gezond & Zeker en LOCOmotion, in opdracht van de regionale werkgeversorganisaties verenigd in RegioPlus.