Arbeidsinspectie ziet mogelijkheden effectiever beleid fysieke belasting.

Mogelijk gemaakt door
Gezond & Zeker

17.047.868 Weergaven op YouTube

Arbeidsinspectie ziet mogelijkheden effectiever beleid fysieke belasting.

Doen verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg (VVT) voldoende om de fysieke en psychosociale arbeidsbelasting (PSA) van hun werknemers te beperken? In arbo-onderzoeken, zoals de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van het CBS en TNO, springt de zorg er eigenlijk altijd uit als probleemsector. Met name op het terrein van fysieke belasting, werkdruk en ongewenst gedrag.

Dat ligt volgens Anita Hertogh van de Arbeidsinspectie (NLA) voor de hand: ‘Door de arbeidsmarktkrapte is er een tekort aan zorgmedewerkers, terwijl de zorgvraag vanwege de vergrijzing toeneemt. Daarnaast wordt het zorgwerk steeds zwaarder. Mensen blijven langer thuis wonen en hebben daar dus zwaardere zorg nodig. Weliswaar verblijven ze daardoor misschien korter in het verpleeghuis, maar eenmaal in het verpleeghuis hebben ze daar meestal ook behoefte aan zwaardere zorg.’

Toch ziet de Arbeidsinspectie langs vijf rode draden ruimte voor verbetering:

  • rode draad 1 gaat over meer aandacht voor bewustwording van de arborisico’s,
  • rode draad 2 betreft het geven van prioriteit aan het beheersen van arborisico’s door leidinggevenden, management en bestuur,
  • rode draad 3 gaat over het belang van participatie van werknemers. 
  • en de interactie met familieleden wordt door de NLA gezien als een potentiele bron van belasting voor medewerkers (rode draad 4). Ook daarvoor is aandacht nodig.
  • de laatste rode draad (5) gaat over nieuwe ontwikkelingen, waardoor de zorg zwaarder wordt. Cliënten worden bijvoorbeeld pas in een verpleeghuis opgenomen als het thuis echt niet langer gaat. Ook zien we meer cliënten in de ouderenzorg met psychiatrische problemen, of vergevorderde dementie.

Wil je alles lezen? Download hier een interview met Anita Hertogh en Peter de Groot

Deze website is ontwikkeld door Gezond & Zeker en LOCOmotion, in opdracht van de regionale werkgeversorganisaties verenigd in RegioPlus.