Onderhoudsfolders

Onderhoud van tilliften is een enorm belangrijk onderwerp en duidelijkheid daarover is van het allergrootste belang om ongelukken te voorkomen. Daarom zijn in de samenwerking tussen Gezond & Zeker, Actiz en GoedGebruik nu twee brochures uitgebracht die afgestemd zijn met belangrijke landelijke partijen. Opvallend is dat deze beide dossierfolders bewust niet gedrukt zijn. Ze zijn alleen in digitale vorm beschikbaar.

Dat heeft een reden. De informatie in deze folders is weliswaar juist en actueel. Maar het onderhoud van tilliften en de eisen die daaraan worden gesteld zijn nog steeds sterk in beweging en niet alle in- formatie is op dit moment eenduidig en voor alle betrokkenen helder. Op landelijk niveau heeft dat de aandacht en het ligt dan ook in de lijn der verwachting dat de informatie de komende tijd steeds duidelijker zal worden.
Omdat er toch erg veel vragen zijn over wat er nu precies wel en niet onder goed onderhoud wordt verstaan en om de veiligheid van zowel cliënten als zorgverleners in de tussentijd zo goed mogelijk te waarborgen, zijn de beide folders al wel uitgegeven, maar dus nog niet in gedrukte vorm. Mocht u zelf informatie of ervaringen hebben die van belang kunnen zijn voor dit onder- werp, dan stellen we het zeer op prijs om door u geïnformeerd te worden. Het gaat om nummer 15 en 16 van de dossierinformatie innovatie, klik op onderstaande links om de informatiefolders te downloaden.

nummer 15
nummer 16