Nieuwe HulpmiddelenBoekje = klaar!

Wie kent ‘m niet? Het HulpmiddelenBoekje is een handzaam zakboekje dat een overzicht van een groot aantal hulpmiddelen geeft waarmee cliënten, zorgverleners en mantelzorgers zelfredzaamheid kunnen verbeteren. Je ziet welke hulpmiddelen er zijn, hoe ze eruit zien, wanneer ze wel en niet gebruikt kunnen worden, hoe ze te verkrijgen zijn en wat de belangrijke onderhoudseisen zijn.

Het HulpmiddelenBoekje is een populair boekje, inmiddels is het boekje zo’n tien keer in herdruk gegaan (60.000 exemplaren), wat aangeeft dat er een grote behoefte is aan praktische informatie over handige hulpmiddelen. Het goede nieuws is dat in het kader van GoedGebruik een geheel herziene druk is uitgekomen: het Nieuwe HulpmiddelenBoekje. In dit nieuwe boekje staan nog meer hulpmiddelen en vind je nu ook per hulpmiddel informatie over zelfredzaamheid, de invloed op fysieke belasting, arbeidsproductiviteit en bariatrie (cliënten met ernstig overgewicht). De prijs is dank zij Zorg Voor Beter erg laag gebleven omdat we vinden dat deze informatie altijd en overal bij de hand moet zijn. Kijk in het winkeltje voor de kosten.